GDPR - Ochrana osobních údajů

Zvolte si typ nemovitosti

GDPR General Data Protection on Regulation - nařízení o ochraně osobních údajů EU

Počínaje datem 25.5.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení je platné v celé EU , je přímo závazné a má přednost před vnitrostátními zákony.

Proč naše realitní kancelář vaše osobní shromažďuje?

Pokud klient potřebuje prodat, koupit nebo pronajmout nemovitost a obrátí se na nás, je nutné od klienta získat jeho základní osobní data jako např. :jméno, příjmení, telefonní kontakt e.mailovou adresu a pro případ zpracování kupní smlouvy i jeho rodné číslo, bez kterého katastrální úřad kupní smlouvu do katastru nemovitostí nevloží. Tyto základní osobní údaje pak ověřujeme předložením platného OP klienta. Citlivé osobní údaje klienta jako např.: zdravotní stav,rasové,et­nické,politic­ké či náboženské údaje v žádné případě od klienta nepožadujeme! K poskytnutí veškerých vašich osobních údajů nám musíte udělit svůj písemný souhlas.

Jak naše realitní kancelář tyto osobní údaje využívá?

Především a výhradně jsou tyto osobní údaje využívány pro komunikaci s našimi klieny,dále ke komunikaci s organizacemi, jako jsou např. : bankovní ústavy poskytující našim klientům úvěry, katastrální úřady poskytující informace o nabízené (kupované či pronajímané) nemovitosti, popř. dalšími organizacemi, které poskytují informace o nabízených nemovitostech (dodavatelé energií, služeb atd.) Vaše informace zásadně neposkytujeme jiným subjektům než shora uvedeným a výhradně je využíváme s cílem uzavření obchodu mezi našimi klienty.

Jaké pomůcky využíváme ke shromažďování osobních dat klientů ?

  • mobilní telefon (603146967) s připojením k datům internetu poskytovatele telekomunikační společnost O2
  • knihu klientů a nemovitostí, kde písemně zachycujeme prvotní osobní údaje o klientovi a technické údaje o nabízené či poptávané nemovitosti
  • náběrové listy nemovitostí, kde zapisujeme základní charakteristiku nabízené nemovitosti s evidencí prohlídek a klientů, kteří prohlídku nemovitosti uskutečnili
  • osobní (stolní) PC s připojením na poskytovatele internetových dat společnosti S4net, kde shromažďujeme zejména informace o nabízené nemovitosti ( fotta, oskenované dokumenty klienta, oskenované informace od bytových družstev, SVJ, dodavatelů energií, katastrálních úřadů atd. a rovněž PC využíváme k e-mailové komunikaci s klienty (e-mail: info@az-reality-cb.cz).E-mailová schránka je chráněna specifickým jménem a heslem, které je známo výhradně majiteli RK Ing. Antonínu Zahálkovi. Datovou schránku zatím nepoužíváme.
  • vizitkář , kde shromažďujeme vizitky od klientů

Jak naše RK osobní údaje klientů zabezpečuje ?

  • mobilní telefon 603146967 je chráněn specifickým PIN kódem, který je znám výhradně majiteli RK Ing. Antonínu Zahálkovi
  • PC , který je umístěn pouze na adrese sídla firmy ( přenosné PC nepoužíváme) a je chráněno specifickým heslem, které je známo výhradně majiteli RK Ing. Antonínu Zahálkovi a je umístěn v uzamykatelné místnosti
  • kniha klientů a nemovitostí je umístěna jen na adrese sídla firmy a je umístěna v uzamykatelné nábytkové skříni a v uzamykatelné místnosti.
  • náběrové listy jsou vkládány do šanonu(desek) jen na adrese sídla firmy a jsou umístěny v uzamykatelné nábytkové skříni a v uzamykatelné místnosti.
  • vizitkář je umístěn jen na adrese sídla firmy a je umístěn v uzamykatelné nábytkové skříni a v uzamykatelné místnosti.

Informace o osobních údajích našich klientů chráníme a nesdílíme bez jejich souhlasu jiným subjektům, spřízněným osobám či společnostem

zpracoval dne 13.5.2018 majitel AZ RK Ing. Antonín Zahálka